In vier woningen aan de Oudemansstraat en een woning aan de Schoonhetenstraat zijn zaterdag 17 juni doorzoekingen geweest. Omdat er informatie was dat er een partij vuurwapens opgeslagen zou liggen, werd geen enkel risico genomen en tot actie overgegaan.

De dienst regionale recherche kreeg vrijda .....